สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 กัยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง นำนักเรียนปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

Read more