เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เครื่องแบบนักเรียนชาย

(๑) เสื้อสีขาว แบบคอเชิ้ต ผูกเนคไท แขนสั้น
(๒) เครื่องหมาย ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษา
(๓) กางเกง ผ้าสีเทา แบบสุภาพ ขายาว
(๔) เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสถานศึกษา
(๕) รองเท้า หนังสีดำ แบบหุ้มส้น
(๖) ถุงเท้า สั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

(๑) เสื้อสีชมพู แบบคอเชิ้ต ผูกเนคไท แขนยาว
(๒) เครื่องหมาย ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษา
(๓) กระโปรง ผ้าสีเทา ทรงเอ คลุมเข่า
(๔) เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสถานศึกษา
(๕) รองเท้า หนังสีดำ แบบหุ้มส้น
(๖) ถุงเท้า สั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เครื่องแบบนักเรียนชาย

(๑) เสื้อสีขาว แบบคอเชิ้ต ผูกเนคไท แขนยาว
(๒) เครื่องหมาย ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษา
(๓) กางเกง ผ้าสีดำ แบบสุภาพ ขายาว
(๔) เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสถานศึกษา
(๕) รองเท้า หนังสีดำ แบบหุ้มส้น
(๖) ถุงเท้า สั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย
(๗) เสื้อชอปสีเลือดหมู แขนสั้น ปักเครื่องหมายสถานศึกษา

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

(๑) เสื้อสีขาว แบบคอเชิ้ต ผูกเนคไท แขนสั้น
(๒) เครื่องหมาย ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษา
(๓) กระโปรง ผ้าสีดำ
(๔) เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสถานศึกษา
(๕) รองเท้า หนังสีดำ แบบหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า
(๖) เสื้อชอปสีเลือดหมู แขนสั้น ปักเครื่องหมายสถานศึกษา