เรียนอาชีวะดียังไง

เรียนอาชีวศึกษาดีอย่างไร

การศึกษาเกี่ยวกับสายอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการที่เราเลือกเรียนสายอาชีพนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเรียนไม่เก่ง ไม่มีเงิน แต่เป็นการเลือกอาชีพให้กับตนเอง เพราะไม่ว่าจะเรียนในสายอาชีพหรือสายสามัญทุกอย่าง ก็คือ การศึกษา การสอนคนให้เป็นมนุษย์ให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และข้อแตกต่างของสายอาชีพ คือ เป็นการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพมากยิ่งขึ้นและได้มีการสอดแทรกการปฏิบัติงานจริงเพิ่มทางด้านจรรยาบรรณในการทำงานความอดทน คุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆในการประกอบอาชีพ

การเรียนอาชีวศึกษาต้องเรียนด้วยใจรักจึงจะประสบความสำเร็จ ที่สำคัญคนไหนเรียนจบตามหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ปวช. ปวส. ต้องภูมิใจยิ่งนัก เพราะถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบอย่างมาก เพราะการเรียนอาชีวะ นักเรียนต้องเดินเรียนในทุกรายวิชาไม่ใช่การเข้าห้องเรียนแล้วอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเหมือนกับเรียน ม. 4 เรียนอาชีวะถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบ เขาจะไปเรียนวิชาอื่นที่ตึกอื่น ๆ ไม่ได้ ใครมีลูกเรียนแล้ว นอกจากไม่ตกงานแน่นอนแล้วยังเป็นคนมีความรับผิดชอบอย่างแน่นอน

นักเรียนที่ตัดสินใจเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาทุกคนถือว่าเลือกเรียนได้ถูกต้องแล้วในสภาพเศรษฐกิจของไทยปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ที่เรียนสายอาชีวศึกษาทุกคนที่จบทั้ง ระดับ ปวช. และปวส. พอจบแล้วมีตำแหน่งงานรอรับทันที่สังเกตจากมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน มาติดต่อขอรับสมัครนักเรียนไปทำงานด้วยตั้งแต่นักเรียนยังเรียนอยู่ปีสุดท้าย แต่เราจะพบว่าผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาตรี หลายคนลดวุฒิการศึกษามารับเงินเดือน วุฒิ ปวช. ปวส. เพราะตำแหน่งงานที่ขาดแคลนในปัจจุบันส่วนมากเป็นวุฒิ ปวช. และปวส. เท่านั้น ดังนั้นนักเรียนคนใดที่ยังลังเล ว่าจะเรียนในสายใด ขอให้รีบตัดสินใจซะนะ รีบตัดสินใจมาเรียนสายอาชีพจะดีกว่า ตอนนี้ยังรับสมัครทุกแห่ง ถ้าเลือกแล้วถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

http://app.yt.ac.th/