สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ แผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา