อบรมภาษาจีนและอังกฤษ

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง จัดกิจกรรมอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนภาคปกติ