กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาไปยังวันประชุมคงคา