กิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง จัดกิจกรรมนันทการให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ