ทำบุญวิทยาลัยใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุงจัดกิจกรรมทำบุญวิทยาลัยใหม่