พิธีตั้งศาลพระภูมิ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562. พิธีตั้งศาลพระภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง. โดยพระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวชย์. บรมหงส์. พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์