กิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุงได้จัดกิจกรรม วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562. พิธีตั้งศาลพระภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง. โดยพระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวชย์. บรมหงส์. พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์

Read more

สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 กัยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง นำนักเรียนปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

Read more